Wychowanie fizyczne od dawna nie cieszy się odpowiednią uwagą w szkołach i często jest traktowane jako przedmiot drugorzędny. Jednak zaskakująca inicjatywa pojawia się w środowisku edukacyjnym – propozycja wprowadzenia matury z WF-u. Promotorzy tego pomysłu twierdzą, że takie działanie nadałoby większą rangę zajęciom sportowym w szkołach. Petycja zbiera głosy, a ich celem jest wysłanie prośby do ministra edukacji w sprawie rozważenia tego innowacyjnego podejścia. Czy egzamin maturalny z wychowania fizycznego to naprawdę dobry pomysł? I jakie byłyby zasady tego typu egzaminu?

Rola WF-u w szkołach

Sport odgrywa kluczową rolę w życiu młodych ludzi, a dzisiejsze czasy podkreślają potrzebę aktywności fizycznej bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Dane Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że aż 10 proc. dzieci na całym świecie boryka się z problemami otyłości, podczas gdy Narodowy Fundusz Zdrowia alarmuje, że w Polsce nadwagą cierpi aż 31 proc. chłopców i 20 proc. dziewczynek.

Petycja „Matura z WF-u”

Inicjatorzy akcji o nazwie „Matura z WF-u” podkreślają, że najnowsze badania wykazują, iż polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Obecnie petycję w tej sprawie poparło już prawie 25 tysięcy osób, a pomysł wprowadzenia matury z wychowania fizycznego wspierają znani sportowcy.

W jaki sposób wyglądałaby matura z WF-u? Przykładowy arkusz maturalny zawierałby pytania dotyczące teorii, takie jak źródło błonnika w diecie, definicję tętna maksymalnego czy dyscyplinę sportową, w której występuje dwutakt. Jednakże istotnym elementem egzaminu byłaby także część praktyczna, w której uczniowie musieliby wykazać się umiejętnościami w różnych dyscyplinach sportowych, takich jak lekkoatletyka, siatkówka, koszykówka czy piłka ręczna. W praktyce musieliby wykonywać konkretne zadania, np. start z bloków startowych lub precyzyjne kozłowanie piłką ze zmianą kierunków.

Opinie ministrów

Pomysł wprowadzenia matury z WF-u spotkał się z pozytywną reakcją od ministra sportu, Kamila Bortniczuka. Uważa on tę inicjatywę za bardzo interesującą, a także zgodną z jego długofalowym planem, aby uczynić zajęcia wychowania fizycznego bardziej poważnymi i ważnymi. Minister Bortniczuk podkreśla, że rozpoczęcie dyskusji w tej sprawie jest wartościowym krokiem. Również minister edukacji, Przemysław Czarnek, wyraził swoje zainteresowanie tą koncepcją, choć pod pewnymi warunkami.

Warto wspomnieć, że w kontekście wychowania fizycznego pojawia się problem wydawania przez lekarzy długoterminowych zwolnień szkolnych, które nie zawsze są uzasadnione. Pomysł wprowadzenia obowiązku uzyskiwania zwolnień od lekarza specjalisty, zamiast od lekarza rodzinnego, nie wszedł w życie, ale nadal pozostaje aktualnym tematem.

Podsumowanie

Propozycja wprowadzenia matury z wychowania fizycznego zdobywa coraz większe zainteresowanie, a liczba osób popierających tę inicjatywę rośnie. Sport odgrywa niezaprzeczalnie kluczową rolę w życiu młodych ludzi i wprowadzenie takiego egzaminu maturalnego może zachęcić uczniów do większej aktywności fizycznej. Pomysł spotkał się z uznaniem ze strony ministra sportu, Kamila Bortniczuka, który widzi w tym możliwość podniesienia rangi zajęć WF-u. Dyskusje na temat realizacji tego pomysłu są nadal prowadzone, a czas pokaże, czy matura z WF-u stanie się rzeczywistością.