Wyniki egzaminu ósmoklasisty z roku 2023 zostały ogłoszone, co umożliwiło uczniom uzupełnienie wniosków w procesie rekrutacji do szkół średnich. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) podała również średnie wyniki tych egzaminów. Dzięki narzędziu Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) możemy teraz prześledzić, jak poszczególnym uczniom wypadało na zakończenie szkoły podstawowej w różnych województwach i z różnych przedmiotów. Dodatkowo, możemy zestawić tegoroczne wyniki z wynikami z lat ubiegłych. Gdzie w Polsce uczniom szło najlepiej na egzaminie ósmoklasisty?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023. Podział na województwa

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawiają się następująco: 66 proc. z języka polskiego, 53 proc. z matematyki, oraz 66 proc. z języka angielskiego. Dzięki mapom wyników egzaminu ósmoklasisty, możemy zobaczyć, w których regionach Polski uczniom udało się osiągnąć najwyższe wyniki w zależności od przedmiotu oraz ile osób przystąpiło do testów.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty z polskiego. W jakich województwach były najlepsze?

Egzamin z języka polskiego najlepiej wypadł uczniom z województwa małopolskiego, a na drugim miejscu znalazło się województwo mazowieckie, a na trzecim województwo podkarpackie. Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty z polskiego według województw prezentują się następująco:

 1. małopolskie (69,47 proc.)
 2. mazowieckie (68,97 proc.)
 3. podkarpackie (67,99 proc.)
 4. lubelskie (67,24 proc.)
 5. pomorskie (66,70 proc.)
 6. kujawsko-pomorskie (66,11 proc.)
 7. śląskie (65,35 proc.)
 8. świętokrzyskie (64,51 proc.)
 9. łódzkie (64,26 proc.)
 10. dolnośląskie (63,98 proc.)
 11. opolskie (63,61 proc.)
 12. wielkopolskie (63,22 proc.)
 13. lubuskie (63,01 proc.)
 14. podlaskie (62,71 proc.)
 15. warmińsko-mazurskie (62,39 proc.)
 16. zachodniopomorskie (61,21 proc.)

Egzamin ósmoklasisty z matematyki. Jak wypadły wyniki w poszczególnych województwach?

W przypadku egzaminu z matematyki, również województwo małopolskie uzyskało najlepsze wyniki, z drugim miejscem zajmowanym przez województwo mazowieckie, a na trzecim miejscu znalazło się województwo podkarpackie. Różnica między drugim a trzecim miejscem jest jednak znaczna. Oto średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki według regionów:

 1. małopolskie (59,69 proc.)
 2. mazowieckie (58,60 proc.)
 3. podkarpackie (55,72 proc.)
 4. podlaskie (53,77 proc.)
 5. łódzkie (53,73 proc.)
 6. świętokrzyskie (53,23 proc.)
 7. lubelskie (52,80 proc.)
 8. pomorskie (52,32 proc.)
 9. śląskie (51,82 proc.)
 10. dolnośląskie (51,49 proc.)
 11. wielkopolskie (50,58 proc.)
 12. opolskie (50,28 proc.)
 13. zachodniopomorskie (48,82 proc.)
 14. kujawsko-pomorskie (48,70 proc.)
 15. warmińsko-mazurskie (48,45 proc.)
 16. lubuskie (48,17 proc.)

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego. Tak przedstawiają się wyniki w regionach

Najlepsze wyniki na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego osiągnęli uczniowie z województwa mazowieckiego. Na kolejnych miejscach znalazły się województwa małopolskie i dolnośląskie. Oto średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty z angielskiego w zależności od regionu:

 1. mazowieckie (70,95 proc.)
 2. małopolskie (68,96 proc.)
 3. dolnośląskie (66,06 proc.)
 4. śląskie (65,97 proc.)
 5. pomorskie (65,66 proc.)
 6. podlaskie (65,21 proc.)
 7. łódzkie (64,95 proc.)
 8. podkarpackie (64,88 proc.)
 9. opolskie (64,72 proc.)
 10. świętokrzyskie (64,46 proc.)
 11. lubelskie i zachodniopomorskie (63,88 proc.)
 12. lubuskie (63,65 proc.)
 13. wielkopolskie (62,59 proc.)
 14. kujawsko-pomorskie (61,79 proc.)
 15. warmińsko-mazurskie (61,69 proc.)

Podsumowanie

Wyniki egzaminu ósmoklasisty z roku 2023 wykazały, że województwa małopolskie i mazowieckie odnotowały najwyższe średnie we wszystkich trzech egzaminach. W porównaniu z poprzednimi latami, uczniowie w tych regionach kontynuują swoją wybitną edukacyjną wyprawę, zdobywając imponujące rezultaty w zakresie języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Jednak cała Polska może być dumna z osiągnięć swoich uczniów na tym ważnym etapie swojej edukacji.