Rynek wtórny w Polsce to rynek, na którym sprzedawane są używane nieruchomości, czyli takie, które były już wcześniej zamieszkiwane lub użytkowane. Rynek wtórny jest alternatywą dla rynku pierwotnego, na którym oferowane są nowe mieszkania i domy budowane przez deweloperów.

Rynek wtórny ma swoje zalety i wady. Do zalet należą:

  • większa dostępność i różnorodność ofert, zarówno pod względem lokalizacji, metrażu, układu, standardu i ceny,
  • możliwość obejrzenia i sprawdzenia stanu nieruchomości przed zakupem,
  • szybszy proces zakupu i przekazania kluczy, bez oczekiwania na zakończenie budowy i odbiór techniczny,
  • niższe koszty dodatkowe, takie jak podatek od czynności cywilnoprawnych (2% wartości nieruchomości) lub VAT (8% lub 23% wartości nieruchomości).

Do wad rynku wtórnego należą:

  • konieczność poniesienia kosztów remontu lub modernizacji nieruchomości, jeśli nie spełnia ona oczekiwań kupującego pod względem estetyki lub funkcjonalności,
  • ryzyko napotkania problemów prawnych lub technicznych związanych z nieruchomością, takich jak hipoteka, służebność, wady ukryte, brak dokumentacji,
  • mniejsza możliwość negocjacji ceny z właścicielem nieruchomości niż z deweloperem.

Rynek wtórny w Polsce jest bardzo zróżnicowany pod względem cen i popytu w poszczególnych miastach. Według raportu GetHome.pl za I kwartał 2023 roku, najdroższe mieszkania na rynku wtórnym oferowane były w Warszawie (średnio 11 500 zł/m2), Gdańsku (10 000 zł/m2) i Krakowie (9 500 zł/m2). Najtańsze mieszkania można było znaleźć w Łodzi (5 000 zł/m2) i Katowicach (5 500 zł/m2). W większości miast ceny ofertowe rosły w porównaniu z poprzednim kwartałem, choć w niewielkim stopniu. W Katowicach i Krakowie ceny pozostały bez zmian.

Popyt na mieszkania z rynku wtórnego wzrósł najbardziej tam, gdzie ich ceny były wyraźnie niższe od mieszkań z rynku pierwotnego – a więc przede wszystkim w Łodzi (86% więcej sprzedanych lokali w marcu niż w lutym) i w mniejszym stopniu w Katowicach. Wzrost sprzedaży można tłumaczyć także pośpiechem kupujących przed wprowadzeniem nowych zasad obliczania zdolności kredytowej przez banki od 1 kwietnia 2023 roku.

Kupujący na rynku wtórnym częściej decydują się na mniejsze mieszkania niż na rynku pierwotnym. Średni metraż kupowanych lokali wynosił od 40 m2 w Łodzi do 55 m2 we Wrocławiu. Najpopularniejsze były mieszkania dwupokojowe (ok. 50% sprzedanych lokali), a następnie trzypokojowe (ok. 30% sprzedanych lokali).