Windykacja długu medycznego

Efekt Jojo
5 listopada 2020
Leczenie trądziku różowatego
14 stycznia 2021

Windykacja długu medycznego

Dług medyczny jest zupełnie inny niż jakikolwiek inny rodzaj długu. Dług medyczny jest związany tylko ze zdrowiem. Nikt z nas nie wybiera ani nie potrafi przewidzieć, kiedy zachorujemy lub będziemy mieli wypadek. Niezapłacone rachunki medyczne są często sprzedawane windykatorom i mogą być zgłaszane do biur informacji kredytowej. Niezapłacone rachunki medyczne przekazane do windykacji mogą obniżyć Twoją zdolność kredytową, utrudniając uzyskanie pożyczki, zakup domu lub uzyskanie niskooprocentowanej karty kredytowej. Oczywiście takie przypadki zdarzają się głównie w USA, ale u nas także mają miejsce. Sprawdź: Windykacja kujawsko-pomorskie

Przy tak wysokich kosztach ubezpieczenia, system opieki zdrowotnej często ma niespłacony dług. Jak wspomniano wcześniej, nikt nie planuje zachorowania ani wypadku. Jeśli ktoś nie zapłaci rachunku za leczenie, pracownik służby zdrowia podejmie próbę ściągnięcia należności, a dłużnik może wysłać go do firmy windykacyjnej. Jeśli weźmie się pod uwagę wysokie odliczenia i dodatkowe 20%, zwykle z tytułu leczenia, może to spowodować problemy finansowe.

Rachunek za leczenie zostanie uznany za przeterminowany, jeśli nie podejmiesz próby jego zapłaty lub ustalenia planu płatności. W większości przypadków termin płatności wynosi od 90 do 180 dni od daty pierwszego rozliczenia. Nie ma określonego czasu, zanim rachunek zostanie uznany za przeterminowany zgodnie z prawem.

Komentarze są wyłączone.