nauka

6 maja 2014

Edukacja zdalna

Kształcenie zdalne przy zastosowaniu nowoczesnej techniki informacyjnej jest osadzone w kontekście konstruktywistycznym. Zgodnie z tą koncepcją mózg jest traktowany jako zbiór jednostek neuronalnych, które łączą się ze sobą tworząc sieci.