literatura dziecięca

7 maja 2014

Literatura dziecięca a edukacja wczesnoszkolna

Literatura dziecięca w nauczaniu początkowym może odegrać dużą rolę w kształceniu i wychowaniu pod warunkiem, że zostanie umiejętnie wykorzystana.