komputer

28 kwietnia 2014

Zagrożenie płynące z uzależnienia od komputera

Komputery towarzyszą nam w wielu dziedzinach życia, Internet zaś umożliwia łatwy i szybki dostęp do informacji z każdej dziedziny.