Edukacja

27 lipca 2017

Alternatywy do uniwersytetu

Wiele osób na poziomie licealnym nie zdaje sobie sprawy z realnych różnic między uniwersytetem a szkołą wyższą. Istnieją jednak stosunkowo istotne różnice między tymi opcjami. Uniwersytety […]
25 czerwca 2017

Studenci nie szkolą się w czasie studiów – później gorzko tego żałują

Większość osób po szkole średniej decyduje się na kontynuowanie nauki na uczelniach wyższych. Decyzja taka zapada na ogół bez względu na rzeczywiste predyspozycje danej osoby do […]
7 maja 2014

Literatura dziecięca a edukacja wczesnoszkolna

Literatura dziecięca w nauczaniu początkowym może odegrać dużą rolę w kształceniu i wychowaniu pod warunkiem, że zostanie umiejętnie wykorzystana.
6 maja 2014

Edukacja zdalna

Kształcenie zdalne przy zastosowaniu nowoczesnej techniki informacyjnej jest osadzone w kontekście konstruktywistycznym. Zgodnie z tą koncepcją mózg jest traktowany jako zbiór jednostek neuronalnych, które łączą się ze sobą tworząc sieci.