Redaktor

7 maja 2014

Literatura dziecięca a edukacja wczesnoszkolna

Literatura dziecięca w nauczaniu początkowym może odegrać dużą rolę w kształceniu i wychowaniu pod warunkiem, że zostanie umiejętnie wykorzystana.
6 maja 2014

Edukacja zdalna

Kształcenie zdalne przy zastosowaniu nowoczesnej techniki informacyjnej jest osadzone w kontekście konstruktywistycznym. Zgodnie z tą koncepcją mózg jest traktowany jako zbiór jednostek neuronalnych, które łączą się ze sobą tworząc sieci.
5 maja 2014

Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć

O wspieraniu zdolności i talentów mówi się obecnie coraz więcej. Powstają punkty konsultacyjne ds. dzieci zdolnych, specjalistyczne placówki, fundacje. Czy dzieci zdolne rzeczywiście tego potrzebują?
4 maja 2014

Niepełnosprawność dziecka a funkcjonowanie rodziny

O rodzinie napisano już wiele rzeczy, poruszano w nich wszystkie aspekty życia, zdefiniowano jej role, zadania, postawy rodzicielskie itd. Zbadano również wpływ tych elementów na rozwój dziecka.