Alternatywy do uniwersytetu

Jaka wielkość telewizora przy zakupie?
25 lipca 2017
Dlaczego Cola Zero w samolocie stanowi problem?
28 lipca 2017

Alternatywy do uniwersytetu

Wiele osób na poziomie licealnym nie zdaje sobie sprawy z realnych różnic między uniwersytetem a szkołą wyższą. Istnieją jednak stosunkowo istotne różnice między tymi opcjami.

Uniwersytety w powszechnym mniemaniu są bardziej elitarne. Pełnią one funkcje nie tylko dydaktyczne, przekazując istotne informacje osobom, które chcą zdobywać wiedzę oraz umiejętności. Uniwersytet prowadzi również badania naukowe, lecz głównie przekazywana wiedza pochodzi z podręczników oraz osobistych dokonań wykładowców.

Szkoła wyższa ma jednak trochę inne zadania. Przede wszystkim ma przygotować kadrę do objęcia odpowiednich stanowisk na różnych szczeblach firm. To w jaki sposób oraz w jakiej materii wyedukowani będą absolwenci szkół wyższych zależy stan krajowej gospodarki. Nie jest to przesadzone stwierdzenie, ponieważ gdy uniwersytet produkuje wielu magistrów, którzy bardzo często po obronie pracy stają się bezrobotnymi, to osoby po szkole wyższej mają znaczenie dla rozwoju rodzimych firm. Zakłada się, że w niedalekiej przyszłości szkoła wyższa będzie wyróżniała się stopniem innowacyjności oraz stanie się konkurencyjna pod kątem naukowym. Nie ma żadnego wymogu prowadzenia badań naukowych, lecz bez żadnego problemu można korzystać z dorobku kadr uniwersyteckich.

Podobną rolę do szkół wyższych pełnią szkoły policealne. Co prawda nie można uzyskać tam wykształcenia wyższego, lecz na pewno można wyuczyć się zawodu lub zwyczajnie uzupełnić swoje wykształcenie. Sprawdź: Szkoła policealna Bydgoszcz

Komentarze są wyłączone.