Alkoholizm i współuzależnienie

Nauka pierwszej pomocy
3 maja 2014
Niepełnosprawność dziecka a funkcjonowanie rodziny
4 maja 2014

Alkoholizm i współuzależnienie

Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z alkoholizmem, stykamy się również ze współuzależnieniem. Podłożem alkoholizmu bywa, niekiedy dużo wcześniej występujące, trudniej jednak dostrzegalne, współuzależnienie. Są to dwa sprzężone ze sobą zjawiska. W ostatnim czasie w literaturze fachowej poświęconej uzależnieniu można spotkać coraz więcej informacji na temat jego wpływu na cała rodzinę. Problemy wynikające z uzależnienia analizuje się coraz częściej w kontekście całej rodziny. Podkreśla się również konieczność oraz wskazuje potrzebę pracy psychologicznej i terapeutycznej z całą rodziną. Dzięki temu uzyskuje się o wiele lepsze wyniki w leczeniu samych alkoholików. W poradniach odwykowych nastawionych przede wszystkim na leczenie osób uzależnionych od alkoholu, coraz częściej terapia obejmuje swoim oddziaływaniem również pozostałe osoby żyjące w rodzinach alkoholowych. Zdarzają się nawet przypadki, w których żona, matka, ojciec lub dzieci korzystają z pomocy psychologicznej, podczas gdy uzależniony od alkoholu mąż, syn, lub ojciec nadal nie podejmuje leczenia.

Uzależnienie od alkoholu, czyli alkoholizm, jest chorobą, która zaczyna się i rozwija podstępnie, bez świadomości zainteresowanej osoby. Polega na niekontrolowanym piciu napojów alkoholowych i może doprowadzić do przedwczesnej śmierci. Uzależnienie od alkoholu jest chorobą postępującą i rozwijającą się w czasie. W jej przebiegu można wyodrębnić następujące fazy: wstępną, ostrzegawczą, krytyczną oraz chroniczną. Uzależnienie rozwija się powoli i podstępnie. W początkowym okresie picie ma charakter towarzyski i okazjonalny. Człowiek doznaje wówczas na ogół pozytywnego działania alkoholu. Zauważa, że alkohol uspokaja go i odpręża, pozwala zasnąć oraz załatwić wiele spraw, ośmiela a także ułatwia nawiązywanie kontaktów społecznych. Co prawda przejściowo mogą pojawiać się bóle głowy, niestrawność lub tzw. „kac”. Nie są to jednak dolegliwości na tyle dokuczliwe, aby mogły skutecznie zniechęcić osobę, u której wystąpiły, do dalszego sięgania po alkohol.

Z czasem następuje degradacja psychospołeczna objawiająca się utratą rodziny i pracy, zaburzeniem stosunków z otoczeniem i poważnymi problemami zdrowotnymi (fizycznymi i psychicznymi). W przypadku niepodjęcia leczenia, faza ta kończy się śmiercią. Alkoholizm jest chorobą śmiertelną. Jeśli jej rozwój nie zostanie w porę powstrzymany, to wskutek wieloletniego, wyniszczającego działania może doprowadzić do śmierci. Należy jednak pamiętać, że zatrzymanie procesu chorobowego jest możliwe na każdym etapie i w każdej fazie.

Komentarze są wyłączone.