Zagrożenie płynące z uzależnienia od komputera

Rośliny a wystrój mieszkania
12 marca 2014
Geneza internetu w Polsce
29 kwietnia 2014

Zagrożenie płynące z uzależnienia od komputera

Komputery towarzyszą nam w wielu dziedzinach życia, Internet zaś umożliwia łatwy i szybki dostęp do informacji z każdej dziedziny. Jednak Internet jako nowe medium XXI wieku nie jest jeszcze do końca poznane, a o zagrożeniach, jakie ze sobą niesie mówi się coraz więcej. Zagrożenia dla zdrowia to najczęściej choroby oczu, skrzywienia kręgosłupa, zaburzenia centralnego układu nerwowego, zaburzenia emocjonalne i interpersonalne.

Uzależnienie internetowe to nowy rodzaj nałogu polegający na ustawicznym spędzaniu czasu na kontaktach z komputerem, a zwłaszcza z siecią Internetu. Jedna z przyczyn uzależnienia jest szybki rozwój techniki informatycznej. Osoba, która chce za tym rozwojem nadążyć, musi go śledzić, poznawać, a to oznacza spędzanie przy komputerze bardzo wielu godzin. Inny bardzo istotny element uzależnienia ma wymiar wskroś psychologiczny. Wielu młodych ludzi z zaburzonym obrazem samego siebie, z zaniżonym, poczuciem własnej wartości, czuje się w komputerowym świecie bezpiecznie. Nie jest tu ważna moda, płeć, wzrost, wykształcenie, kolor skóry. Wszyscy są równi, a jedynym kryterium wartości jest sprawność poruszania się w sieci.

Musimy również pamiętać, że oprócz wartościowych informacji Internet zawiera wiele treści szkodliwych. Dostępne są w nim strony pornograficzne,

o narkomanii, sektach , o treściach satanistycznych i inne, które przeglądane przez osoby nieletnie lub nie przygotowane psychicznie mogą odnieść fatalne skutki dla późniejszego dorosłego życia. Zagrożenia płynące z Internetu i gier komputerowych to także wulgaryzm, brutalność i agresja. W takiej sytuacji szczególnie rodzice i wychowawcy powinni być dobrze zorientowani w zakresie oddziaływania Internetu i gier komputerowych oraz być gotowi podjąć działania mające na celu uświadomienie młodzieży o zagrożeniach, o których na razie oni nie zdają sobie sprawy. Kluczem do szczęścia jest więc umiar w korzystaniu z Internetu i komputera.

Komentarze są wyłączone.