Geneza internetu w Polsce

Zagrożenie płynące z uzależnienia od komputera
28 kwietnia 2014
Nauka pierwszej pomocy
3 maja 2014

Geneza internetu w Polsce

Zdumiewające w Internecie jest to, jak błyskawicznie wtargnął on w nasze życie. Gdy myślimy o historii lotnictwa, przypominamy sobie braci Wright z początku XX wieku. Historia samochodu sięga jeszcze dawniej. W przeciwieństwie do tych przykładów, historia Internetu rozpoczyna się w latach sześćdziesiątych. Dopiero jednak na początku lat dziewięćdziesiątych Internet stał się w drodze ewolucji tym, czym jest dzisiaj. Na samym początku, Internet został stworzony do przekazywania informacji rządowych i wojskowych na wypadek konfliktu atomowego. Na szczęście, konflikt taki nigdy nie zaistniał. Jednak powstały system informacyjny przerósł najśmielsze wyobrażenia swoich twórców.

W roku 1957 Związek Radziecki umieścił na orbicie Sputnika. Było to niespodzianką dla świata i szokiem dla społeczności naukowców amerykańskich. Prezydent USA, Dwight Eisenhower, w pilnym trybie powołał zespół najtęższych umysłów naukowych w Ameryce. Zespół ten, nadzorowany przez Departament Obrony i nazwany Agencją Zaawansowanych Projektów Badawczych (Advanced Research Projects Agency, ARPA), pracował nad ochroną wojskowego systemu informacyjnego USA przed skutkami konfliktu atomowego.

Niektórzy jednak źródeł Internetu poszukują już w latach czterdziestych XX wieku i wskazują na artykuł autorstwa Vannevar Bush pt. „As We May Think”, który został opublikowany w czasopiśmie „The Atlantic Monthly” w lipcu 1945r. Ich zdaniem, stanowił on jednoznaczny zwiastun mających nastąpić w niedalekiej przyszłości szeroko zakrojonych prac badawczych i wdrożeniowych w zakresie budowy oraz rozwoju rozmaitych sieci komputerowych.
Początki polskiego Internetu sięgają roku 1977, kiedy rozpoczęto prace nad programami Komputeryzacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komputeryzacji Szkół Wyższych. Są one następnie kontynuowane pod nazwą: Międzyuczelniana Sieć Komputerowa. W 1983 roku uruchomiono połączenie między trzema węzłami: Warszawa, Wrocław, Gliwice (eksploatacja nieciągła), a trzy lata później zainicjowano realizację projektu budowy Krajowej Akademickiej Sieci Komputerowej.

Najpierw w roku 1990 pojawiła się światowa sieć EARN (Bitnet) – łącząca ośrodki akademickie, oparta w większości na komputerach IBM typu mainframe. Główną barierą, którą inicjatorzy przedsięwzięcia musieli pokonać, były obowiązujące wówczas ograniczenia COCOM – u. Walka o dostęp Polski do EARN – u odbywała się nie tylko na drodze politycznej, ale również za pomocą samej sieci – powstawała specjalna lista dyskusyjna, jednocząca działania polskich naukowców pracujących w USA. Początkowo polska gałąź EARN obsługiwana była przez Zespół Koordynujący Naukowych i Akademickich Sieci Komputerowych przy Uniwersytecie Warszawskim, który następnie przekształcił się w NASK – Jednostkę Badawczo Rozwojową w ramach Komitetu Badań Naukowych.
Pierwszy głód świata został więc zaspokojony, ale natychmiast pojawiły się nowe potrzeby – przede wszystkim dostępu do zasobów największej sieci komputerowej, czyli Internetu. W tym samym czasie trwała budowa dużej sieci lokalnej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, rozpoczęta dzięki projektowi COCOS (Cooperative Computer System Project). Sieć Wydziału Fizyki podłączona została do EARN – u, ale szybko okazało się, że taki dostęp do świata jest niewygodny i ogranica się w praktyce do korzystania z poczty elektronicznej.

Pod koniec 1991 roku łączność z siecią Internet miały już trzy sieci lokalne w Warszawie (Instytut Fizyki UW, Centrum Astronomiczne PAN, Obserwatorium Astronomiczne UW) oraz pojedyncze węzły w Krakowie, Toruniu i Katowicach. W 1992 roku oddano do użytku sieć pakietową Telekomunikacji Polskiej S. A. pod nazwą POLPAK. W 1993 decyzją Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych został utworzona Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. Zaraz po tym wydarzeniu opiekę nad polską gałęzią Internetu przejął właśnie NASK, który rozpoczął systematyczną rozbudowę podstawowej sieci ogólnopolskiej. Również od 1993 roku istnieje komercyjna domena polskiego Internetu, związana z warszawską firmą ATM. Od połowy roku 1993 dostęp do światowych zasobów Internetu mogą mieć wszyscy zainteresowani, bez ograniczeń związanych z pracą w domenie akademickiej, rządowej czy wojskowej. W 1995 roku zaczynają się pojawiać kolejne prywatne firmy, świadczące usługi związane z Internetem, choć jeszcze nie widać zainteresowania naszym rynkiem ze strony dużych firm światowych, takich jak Compuserve czy America Online. W tym samym roku NASK i POLPAK podpisały umowę o wprowadzeniu usługi Internetu dla abonentów sieci POLPAK. W Polsce z usług sieciowych korzysta obecnie ponad 10 milionów użytkowników.

Komentarze są wyłączone.